Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Prin Dispoziţia Primarului nr. ____ /_____ s-a stabilit persoana responsabila din cadrul Primariei HOLOD, să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001, după cum urmează:

Consilier – ___________________

Date Contact:
Nr. Telefon: – __________________
E-mail: _____________________

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secţia contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.
– Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.

sus