DATE DE CONTACT

PRIVIND SEDIUL BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR. 34 CHERECHIU


 Nr. Crt.

Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală, Orăşenescă, Municipală

Sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală, orăşenescă, municipală

PROGRAM DE LUCRU

Date de Contact

E-mail

34

Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr.34 Cherechiu- Judeţul Bihor

Primăria Comunei Cherechiu

- sala de şedinţe –

Loc. Cherechiu nr. 78

09:00 -17.00

Tel: 0259352585, Fax: 0259352838

bh.cherechiu@bec.ro


sus