CAMPANIE DE  INFORMARE


Către părintele care exercită singur autoritatea părintească care urmează să plece la muncă într-un alt stat
Către ambii părinţi care urmează să plece la muncă într-un alt stat
Către tutorele care urmează să plece la muncă într-un alt stat

Potrivit Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 691/2015, aducem la cunoştinţă părinţilor care urmează să plece la muncă în străinătate, următoarele precizări:
        Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, precum şi părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.
        Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.
        Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile actelor normative menţionate mai sus.
        Persoana desemnată trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:

Ø să facă parte din familia extinsă
Ø să aibă minimum 18 ani
Ø să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.
        Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului,
pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104, alin. 3 din legea mai sus menţionată.
        Acordul persoanei căreia urmează să-i fie delegată autoritatea
părintească se exprimă de către aceasta personal, în faţa instanţei.
       Cererea se soluţionează în procedură necontencioasă, potrivit Codului de procedură civilă. Soliţionarea cererii de delegare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea va cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se deleagă şi perioada pentru care are loc delegarea, dar nu mai mult de 1 an.
       După ce instanţa hotărăşte delegarea temporară a autorităţii părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.
Instanţa de judecată va comunica o copie a hotărârii de delegare primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei căreia i se acordă delegarea autorităţii părinteşti.
       SPAS are obligaţia de a se deplasa la adresa la care sunt îngrijiţi copii aflaţi în situaţiile prevăzute mai sus şi de a vedea dacă sunt respectate prevederile legale.
       Persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi plecat/plecaţi la muncă în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia serviciului public de asistenţă socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face dovada că menţine legătura cu aceştia.
      Cu ocazia vizitei la domiciliu reprezentantul serviciului public de asistenţă socială completează fişa de identificare a riscurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la hotărârea de guvern menţionată mai sus. Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate se va face, ulterior, în funcţie de riscurile identificate la fiecare situaţie în parte.
      Pentru mai multe detalii si orice alte informaţii, ne puteţi contacta la sediul Primăriei Cherechiu,  nr. 78, localitatea Cherechiu, judeţul Bihor, persoane de contact –  Kertesz Zoltan,Erdei Ida Elvira  

SERVICIUL  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHERECHIU

sus