Formanyomtatvanyok


Go to content

Main menu:


Szociális védelem

Az állam garantálja a minimális jövedelmet. Ez havi szociális segély formájában van biztosítva, a 416/2001-os törvényben meghatározottak szerint.
A 416/2001-es törvény szerint azok a különálló személyek vagy családok, akiknek havi jövedelmük nem éri el a törvényben előírt minimális szintet, szociális segélyre jogosultak.
A minimális garantált jövedelmi szintek 2009 júliusától a következők:

- 125 lej különálló személyek esetében
- 225 lej két személyes családok esetében
- 313 lej három személyes családok esetében
- 390 lej négy személyes családok esetében
- 462 lej öt személyes családok esetében
- öt személynél nagyobb családok esetében a 462 lejhez személyenként hozzáadódik 31 lej


Ezeket a szinteket évente kormányhatározattal indexelik. A szociális segély nagysága az előírt szint és a család által elért havi jövedelem közötti különbséggel egyenlő.

A jogosult személy vagy a jogosult családok munkaképes személyei kötelesek havonta 72 óra közmunkát elvégezni. A jogosultak listáját a szociális és gyámügyi osztály havonta összeállítja és kiértesíti a személyeket, átadja a Városgazdálkodási osztálynak, és ha ?k ledolgozták a megfelel? id?t, értesítik a szociális osztályt, hogy kiutalhatják a segélyt. A munkaképtelenséget bizonyító dokumentumot a helyi orvosi bizottság (komisszió) adhatja ki. Nem kell, hogy közmunkát végezzen a 2 évesnél kisebb gyereket nevel? anya, a hetedik hónapon túl levő terhes nő, valamint a fogyatékkal élő gyereket nevelő személy, illetve fogyatékkal él? feln?ttet gondozó személy.

Illetékes intézmény: a helyi polgármesteri hivatalok keretében a Szociális Gondozói Közszolgálat, Fogadónapok: kedd 9-16, szerda 9-12, csütörtök 9-16)

Szükséges iratok:
- személyazonossági igazolvány másolat
- születési bizonyítvány másolat
- házasságlevél másolat
- nettófizetési igazolás
- nyugdíjszelvény másolat
- munkanélküli segélyr?l igazolás
- munkanélküliek esetén igazolás a munkaügyi hivataltól, azon személyeknek, akiknek nincs 7 éven aluli gyermeke - hogy nincs sehová alkalmazva
- jövedelmi igazolás
- igazolás mezőgazdasági osztálytól
- szelvény gyerekpénzr?l
- szelvény a családi pótlékról
- iskolai igazolás, amelyben legyen benne, hogy mennyi ösztöndíjat kap a gyerek (minden év szeptemberében újat kell leadni)
- más jövedelmi igazolás
- 1 darab levél dosszié

A jogosultak bármilyen változást (jövedelem, család összetétele) 30 napon kell, hogy jelentsék az illetékeseknek. A munkanélküli személyek 3 havonta kötelesek a munkaügyi hivataltól új igazolást hozni. Az aktacsomót 3 havonként fel kell újítani. Ha valaki elveszti a jogát a segélyre, akkor, ha igényli, fel kell újítania az aktacsomót.
A szociális segélyben részesülők ingyenes egészségügyi ellátásban részesülnek.(az állam törleszti helyettük az egészségügyi biztosítást.)


- Protecţie socială -

 

1. Kérelem szociális segély megállapítására
    Cerere pentru acordarea ajutorului social
2. Nyilatkozat a család jövedelméről (szociális segély megállapításához)
Declaraţie privind veniturile realizate de familie (pentru acordarea ajutorului social)
3. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a fűtési támogatás megítélése érdekében
    Cerere şi declaraţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

4. Kérelem újszülöttnek járó juttatásra
    Cerere pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut
5. Újszülött számára kiállított bizonylat iránti kérelem
    Cerere eliberare adeverinţă pentru copilul nou-născut

6. Idős személyt otthonában gondozóként való alkalmazás iránti kérelem
    Cerere pentru angajare în muncă în calitate de îngrijitor al persoanei vârstnice

7. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem
Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice
8. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem, elhalálozás miatt
    Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice, în caz de deces
9. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem
    Cerere pentru încetarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap
10. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység folytatása iránti kérelem
    Cerere pentru continuarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap


Back to content | Back to main menu