Viaţa culturală


În comună trei case culturale stau la dispoziţia spectacolelor locale şi a invitaţilor, pentru forul locuitorilor, pentru organizarea petrecerilor familiale.

Şcolile în toate cele trei comune au bibliotecă , în Cheşereu există şi bibliotecă comunală .

Zilele satului în Cherechiu au fost organizate prima dată în 2002, în Cheşereu în 2003, în Târguşor în 2004, evenimente care dau loc spectacolelor culturale şi de sport permanente sau ocazionale.

Pe lângă cele trei biserici reformate şi cele două biserici romano-catolice, casa Fráter ruinată din 1600 din Târguşor este încă o clădire veche importantă (monument) ca şi castelul Fehér din Cheşereu (fostul castel Kuthy).

În centrul Cheşereului se află un monument : monumentul primului război mondial, construit în 1944, este cunoscut ca  monumentul funerar al soldatului rus , de pe care, după un timp, au fost îndepărtate plăcile cu inscripţie necunoscută. În biserica reformată din Cheşereu se află mai multe plăci comemorative: a victimelor din I. şi al II-lea război mondial, al fostului episcop reformat Dajka János din Cheşereu, şi plăci ce ne amintesc de extinderea bisericii din 1800 şi a altor extinderi ulterioare.

Pe teritoriul lui Cherechiu se află aşa numitul  cimitirul german  pe ogorul numit Német-domb (dealul German), în spatele şcolii generale. După bătălia câştigată din 1604 de la Álmosd-Diosig a lui Bocskai şi trupa lui, soldaţii austro-germani căzuţi au fost înmormântaţi aici.

Conform legendei ogorului, în afara satului numit Via Domnişoarei, pe vremuri se alfa o mănăstire: Báthori Gábor a închis sora lui Erzsébet aici şi mai târziu a distrus mănăstirea.

Parohia reformată din Târguşor


Şcoala reformată a fost înfiinţată încă din anii 1500. Primul preot reformat cunoscut cu certitudine a fost Debreceni István (din 1633).

Pe vechiul loc al satului a fost o biserică de piatră cu cimitir, care în 1700 încă mai exista, dar mai târziu s-a prăbuşit. Cu ocazia descopreririi mormântelor au fost găsite mai multe bucăţi de haine. Este posibil ca familia Fráter şi-a înmormântat membrii familiei decedaţi în cripta acestei biserici.

Data înfiinţării şcolii reformate nu este cunoscut ă , singurul lucru cert este că în 1699 şcola deja existentă nu avut încă rector. Postul de rector a fost ocupat mai târziu de meşterul Győri, care s-a căsătorit cu fiica preotului Debreceni István.

Biserica reformată de astăzi a fost construită în 1790, în 1894 biserica a primit un nou turn de coif, şi astăzi păstrându-şi forma de atunci. Parohia a fost construită în 1886.

Orga a fost făcută de meşterului Kerékgyártó István din Debreţin din anul 1903, în prezent fiind nefolosită. Cupele de argint sunt din 1712 şi 1902.

Székely István este preotul parohiei din 1985.

Parohia romano-catolică din Târguşor


În 1336-37 preotul János din Târguşor a plătit 4-4 ca zeciuială papală, preotul din 1552 a plătit 3 forinţi pentru sinodul din Trident. Târguşor devine proprietate bisericească pe timpul regelui László al IV-lea (1272-1290), care îi dăruieşte ordinului premontrei din Váradhegyfok şi Váradelőhegy, care au fost înfiinţate în jurul anului 1130 de către regele István al II-lea. Târguşor este una dintre cele mai vechi proprietăţi (1382) ale ordinului din judeţul Bihor. În 1552 este proprietatea martirului capitlu al lui Ştefan cel Sfânt din Oradea. În 1569 Târguşor este deja proprietate lumească.

În 1784 canonicul din premontrei, administratorul ordinului din Váradhegyfok, Szenczy István înfiinţează din nou parohia. Atunci   pe timpul primului recensământ din Ungaria   pe teritoriul Târguşorului din 1138 locuitori au fost doar 45 de catolici.

În 1848 castelul construit de Fráter István în 1600, ( astăzi este deja ruinat) este deja în proprietatea premontreilor. Pe atunci castelul funcţiona ca reşedinţă de vară a stareţilor în care revoluţionarii se ascundeau.

Biserica nouă a fost construită în 1894 de ordinul din Premontrei sub Benedek Ferenc O.Praem.. Biserica medievală probabil s-a aflat pe dealul numit  satul pustiu . Şcoala şi locuinţa pentru cântăreţul de biserică au fost construite în 1896.

În 1950 localitatea are preot din premontrei în persoana lui Lukovics Gellért O.Praem. Din 1972 Cheşereu şi Adoni se ocupă de parohie. În anii 80 pe timpul lui Németh László, partea interioară a bisericii este renovată, iar în anii 90 şi partea externă.

În zilele noastre parohia este iarăşi în administraţia ordinului Ştefan cel Sfânt din Váradhegyfok - sub abaţia stareţului prepostprelatului Ft. Fejes Anzelm Rudolf. Parohia este întreţinută şi de preotul din Adoni.

Hramul bisericii din Târguşor este pe 15 august, pe ziua lui  Nagyboldogasszony .

Parohia reformată din Cheşereu


În 1560 tot satul a fost de religie reformată. În 1587 satul a avut deja o biserică reformată organizată, deorece în anul acela şcoala bisericească deja funcţiona.

Din Cheşereu, cel dintâi preot reformat cunoscut a fost Laki Márton (1600). Primul învăţător cunoscut a fost Ölvendi István din 1772. Prima înregistrare în registrul stării civile este din 1765, iar primele procese verbale a presbiterilor sunt din 1808.

Parohia cu acoperişul de trestie a fost construită în 1776, care de atunci a fost reconstruită de mai multe ori. Despre biserica cea veche ştim că în 1779 clopotul este reparat şi şindrilă este pusă, în 1784 tavanul bisercii vechi este renovat.

În 1849, pe timpul luptei pentru libertate un clopot de 180 de livre a fost dăruit pentru turnarea lui în tun.

În 1926 este înfiinţată adunarea creştinilor cu conducerea lui Dalárdája Virágh Sándor.

Balaskó Vilmos (1937 1940)   care în anii 50 împreună cu un grup din Valea lui Mihai, sub conducerea preotului Sass Kálmán, au fost arestaţi şi condamnaţi   a fost preot ajutor lângă preotul-proprietar Orosz Lajos.

În 1958 rudele au aşezat o placă comemorativă sub turn, în memoria eroilor deceda ţi din primul şi al doilea război mondial.

În 1981 biserica este renovată exterior şi interior. În 1948 creştinii au primit cea de treia şcoală de stat, pe care au transformat-o în casa creştinilor. În septembrie anului acela o placă comemorativă a fost pusă pe peretele interior a bisericii în memoria fostului episcop Keserűi Dajka János (1580 1633).

În 2004 orga   monument de artă   este renovată complet, împreună cu galeria de lemn.

Vesela cea mai veche de pe masa Domnului este din 1597 de origine slovacă.

D-na Oroszi Kálmán Zih Magda este preotul bisericii din anul 2003.

Parohia romano-catolică din Cheşereu


În secolul al XIV-lea Cheşereu este în proprietatea espicopului din Oradea. În secolul al XV-lea episcopul din Oradea avea deja pe Püspökdomb o capelă înconjurată de un cimitir. În evul mediu pe locul bisericii reformate de azi a fost construită o biserică. Religia reformată a cucerit şi această biserica veche şi devine reformată, iar în 1800 este lărgită.

În 1722 probabil era deja o capelă în Cheşereu datorită predicatorului minorita peregrin Kelemen Didák. În 1740-1744 o capelă nouă este construită pentru Sfânta Maria.

Parohia a fost reînfiinţată în 1775. Primul preot cunoscut era Komáromi István. Înainte de reorganizare a mai fost preot aici şi Keserü György, care mai târziu a devenit canonic în Oradea. Primele înregistrări sunt din 1773.

În 1777 Adoni, care până atunci aparţinea de Cheşereu, devine parohie individuală.

Biserica, care a fost construită pe locul fostei mori, a primit un turn în 1810. Biserica nouă este construită între 1831-1840 de către episcopul Lajcsák Ferenc. Orga din biserică a fost făcută în 1839.

Între 1817-1858 preot a fost Gyitkay Imre, care a slujit cel mai mult timp (41 de ani) în Cheşereu şi care de prima dată a scris înregistrările în limba maghiară.

În 1895 cardinalul  episcop Schlauch Lőrinc a finanţat modernizarea acoperişului şi turnului bisericii. Creştinii nu au contribuit cu bani la cheltuielile construcţiilor.

Altarul mare a bisericii reprezintă imaginea lui Sfânta Ana şi Sfânta Maria. Imaginea virginei din Lourdes pe altarul cel mic este din 1891. În anii 1900 biserica a primit o statuie a lui Sfântul Anton din Padua şi o statuie inima lui Isus. În 1939 un mormânt mare a fost format la intarea bisercii pentru săptamâna mare şi sărbătorire.

Krajnik Alajos, proprietar din Debreţin şi Şimian, nepotul lui Kazinczy Ferenc s-a angajat să finanţeze cheltuielile statuii din Şimian, ridicată în 1859 la a 100-a aniversare de la moartea scriitorului şi inovatorului de limbă.

Biserica a avut trei clopote, dar după războiul mondial a rămas numai unul: un clopot mic turnat în 1743 la Budapesta. În turn se află încă un clopot cu inscripţia: "Vivos Voco / Mortus Sepulero / Fulgura Frango" care înseamnă:  Eu chem pe cel viu, înmormântezi cel mort, potolesc fulgerul .

Preoţi cunoscuţi de la reorganizarea bisericii sunt: Komáromi István (1755 1760); Kiss Gáspár (Demse Pál (2004-).

Administraţia bisericii din Cheşereu este făcută de preotul local sau din Adoni.

Hramul bisericii este în 26 iulie, pe ziua Sfântei Ana, care din 2003 dă prilej şi zilelor de sat din Cheşereu.

Parohia reformată din Cherechiu


Deja din secolul al XIV-lea localitatea este menţionată ca  Egyházaskereki    Cherechiu bisericesc, care se referă la biserica existentă deja. Despre construirea bisercii sunt documente numai de la jumătatea secolului al XV-lea 15, pe când în Cherechiu mare a fost construită o biserică pentru Sfânta Maria, în Cherechiu mic exista deja o capela.

Cherechiu şi-a schimbat religia în 1530 pe când reformaţia a ajuns şi la Săcuieni. Parohia nu a fost reorganizată nici de atunci. Şcoala reformată a fost probabil organizată deja din 1540. În 1576 a existat deja o parohie reformată organizată.

Este posibil că imediat după reformaţie pe dealul Telek deja exista o biserică. Biserica a doua din lemn este construită pe locul noului sat.

Biserica reformată de astăzi a fost construită între 1801-1802.

Ultima renovare completă interioară şi exterioară a fost în 1978. În locul parohiei construite în 1770, una nouă a fost construită în 1881.

Primele înregistrări în registrul stării civile a parohiei reformate sunt din 1770.

Procesele verbale au fost scrise începând din 1794. Primul intendent cunoscut al bisericii a fost: Pap Ferenc din 1770, primul cântăreţ cunoscut a fost Fazekas István între 1794-1799. Clopotul mare de 6 chintali este încă din 1793. Primul preot reformat din Cherechiu a fost Miskolczy Gergely (1682-),.....Bozsoky Sándor (1976-).

Go to top