Situaţia naturală şi economică


Suprafaţa totală a comunei este de 5.385 ha , din care 374 ha teren intravilan şi 5011 ha teren extravilan. Din acestea 3900 ha este teren arabil, 11 ha livadă, 17 ha vie, 570 ha păşune, 185 ha fânat, total agricol: 4672. Păduri: 52 ha , ape: 387 ha , drumuri şi căi ferate: 107 ha , curţi şi construcţii: 118ha. 49 ha teren neproductiv. Total neagricol: 713 ha .

Majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultură. Ei cultivă porumb, grâu, floarea soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr, pepene. Se mai ocupă şi cu creşterea animalelor: porc, vită, orătanie, cal de ham. Cooperativa de producţie din anii 1960 astăzi este deja înlocuită cu agricultori individuali. Pe teritoriul comunei nu există asociaţie agriculturală, sunt numeroşi locuitori care se ocupă de lucrarea terenurilor altor persoane.

Va lea Ierului este o regiune renumită pentru vie şi vinurile bune, acesta fiind dovedit şi de numeroasele pivniţe de vinuri nefolosite care se găsesc pe teritoriul comunei. Astăzi cultivarea viei se face pe 32 de hectare. Din păcate, pe locul majorităţii plantaţiilor de vie astăzi se găseşte ogor, ca şi pe teritoriul fostelor mlaştini.

În hotarul lui Cheşereu se desfăşoară explotare de gazolină, iar în hotarul lui Cherechiu sunt izvoare termale neexploatate.

În comună nu sunt instituţii industriale, astfel problema colectării laptelului nu este rezolvată. Autorizaţie de mic meseriaş au numai 8 persoane din care 6 sunt zidari şi 2 negustori mici. Pe teritoriul comunei sunt 13 firme înregistrate şi 1 întreprindere familială. În Cheşereu sunt înregistrate o firmă de transport şi 1 întreprindere agriculturală.

În Târguşor un întreprinzător a format un teren de ciuperi cu scop comercial, care asigură loc de muncă pentru câţiva locuitori ai satului.

În comună funcţionează 9 ABC-uri, 6 baruri şi 2 brutării.

Infrastructură


Drumurile principale din comună sunt asfaltate în afară de localitatea Târguşor unde drumurile sunt pietruite. Lungimea străzilor, drumurilor este de 34 km . 3 km din drumurile locale şi comunale sunt asfaltate, 25 km nu sunt încă modernizate. Dintre drumurile, străzile interioare ale aşezării 1,7 km este modernizat, dar 16,3 km este nemodernizat. O problemă mare este situaţia drumului de legătură de 7 km între Cherechiu şi Cheşereu, în aşa fel încât Cheşereu este cel mai izolat sat din comună. Această problemă este atenuată de cursa de autobuz privată care circulă în zilele lucrătoare între Cheşereu şi Oradea.

Dintre satele comunei numai Târguşorul are staţie de tren: la 2 km la sud, la începutul ramificaţiei Săcuieni- Marghita- şimleul-Silvaniei.

Sistemul de telefonie nu este prea dezvoltată, deoarece la Cherechiu sunt 4 instituţii cu telefon (primăria, poliţia, şcoala), 1 telefon public şi 3 abonaţi dintre locuitori, în Cheşereu 2 instituţii cu telefon (şcoala, cabinetul medical), 2 telefoane publice şi 6 abonaţi, în Târguşor 2 telefoane publice şi 3 abonaţi. Pe creasta dealului din Cherechiu este pusă câte un turn de antenă a două societăţi naţionale de telefonie mobilă.

Reţeaua de apă este construită în 95%, din aproape 800 de case numai 400 sunt cuplate la această reţea. Pe teritoriul comunei se află 12 fântâne publice şi o fântână arteziană, canalizarea nu este încă rezolvată şi în multe locuri nu este nici şanţ .

Reţeaua de internet urmează să se dezvolte în urma câştigării proiectului  Economia Bazată pe Cunoaştere

Planuri de dezvoltare


Un lucru foarte important a fi modernizarea drumurilor de legătură între Cheşereu şi Târguşor, mai ales din cauza locurilor de muncă, a agriculturii şi a şcolii.

Pe lângă acestea este importantă modernizarea sistemului de scurgere a infiltraţiei. Primele lucrări pentru amenajarea canalizării au fost deja făcute.

Printre proiectele de investiţii putem aminti dezvoltarea agroturismului, crearea locurilor de agrement, reabilitarea infrastructurii, rezolvarea problemei deşeurilor.

Întreprinzători

În comună numărul întreprinderilor este mică, deşi acestea ar fi foarte importante din punctul de vedere a creării noilor locuri de muncă.
Valorificarea sau prelucrarea produselor agriculturale

Go to top