Természeti és gazdasági viszonyok


A község teljes területe 5.385 ha , melyből 374 ha belterület és 5011 ha külterület. Szántóföld 3900 ha , gyümölcsös 11, szőlő 17, legelő 570 ha , kaszáló 184 ha , nádas 51 ha , kihasználatlan 49 ha . Összes mezőgazdasági terület: 4672 ha , erdők 52 ha , vízfelület 387 ha , utak és vasutak 107 ha , udvarok és építkezések 118 ha . Összes nem mezőgazdasági földterület: 713 ha .

A lakosság többsége mezőgazdasággal: kukorica, búza, napraforgó, burgonya, cukorrépa, dinnye termesztésével, valamint házisertés, szarvasmarha, háziszárnyasok, igáslovak tenyésztésével foglalkozik. Az 1960-as években alakult termelőszövetkezetek helyébe ma már az egyéni gazdálkodók léptek. Mezőgazdasági társulás nincs a község területén, de sokan mással munkáltatják nagyobb földterületeiket.

Az Érmellék ősi bortermelő vidék lévén, számos, már alig használt pince tanúsítja ezt. Ma a szőlőtermesztés a községben 32 hektáron történik. Sajnos, az egykori nemes szőlő ültetvények legjavának helyén ma már szántóföld terül el, hasonlóan az egykori mocsarakhoz.

Érkeserű határában gazolin-kitermelés folyik, Kiskereki határában kihasználatlan termálvíz-források vannak.

Ipari létesítmények nincsenek a községben, a tejbegyűjtés nagyrészt megoldatlan. Kisiparosi engedéllyel 8-an rendelkeznek: 6 kőműves és 2 kiskereskedő. Bejegyzett cég 13, családi vállalkozás 1 található a község területén. Érkeserűben 1 fuvarozó céget, 1 mezőgazdasági vállalkozást is bejegyeztek.

Asszonyvásárán egy vállalkozó gombatelepet épített ki kereskedelmi céllal, mely munkát ad a falu néhány lakosának.

A községben 9 vegyesbolt, 6 italbolt és 2 pékség működik, valamint egy gomba termesztő telep és egyéb mezőgazdasági egységek.

Go to top