Anunț privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijinul educațional

Anunț

Anunț privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijinul educațional.Comuna Cherechiu anunță demararea campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijininul educațional, în baza OUG nr.133/2020.Beneficiarii programului: conform actului normativ, de acest sprijin financiar beneficiază ca destinatari finali, copii cei mai dejavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D este de 500 lei/an școlar.Condiții de eligibilitate:- Venitul net lunar pe membru de familie realizate în luna IULIE 2020 să fi de până la 284 lei în cazul copiilor din învîțământul de stat preșcolari.-Venitul net lunar pe membru de familie realizate în luna IULIE 2020 să fi de până la 1115 lei, în cazul copiilor din învîțământul de stat primar și gimnazial.- Dovadă înscrierii copilului la grădiniță sau la școală.Documente necesare:- Cerere tip (Primărie)-Acte de identitate ale părinților/reprezentanților legali, dacă este cazul.-Documente din care se rezultă calitatea de reprezentant legal, dacă este cazul.-Certificatul de naștere ale copilului-Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei, eliberate de angajatori sau autoritățile competente, taloane de pensie, mandate poștale de plată, extrase cont bancar , decizii sau dispoziții de stabilire a drepturilor.-Adeverință preșcolar/elev eliberată de instituția de învățământ.Depunerea cererilor și a actelor doveditoare, la sediul Primăriei comunei Cherechiu se efectuează de luni pana joi intre orle 11-15 si vineri intre orele 10 – 12. Relații suplimentare la telefon 0732134981! Conform reglementărilor legale în vigoare, Compartimentul de Asistență Socială Cherechiu, va înainta lista destinatarilor final către Instituția Prefectului- Județul Bihor până la data de 15.09.2020. Lista se va actualiza lunar în funcție de solicitările primite.

Click pentru descărcare cerere.

PRIMAR NIRI ALEXANDRU

FELHÍVÁSA

133/2020-as Sürgősségi Kormányrendelet értelmében az óvodás valamint az általános iskolás gyermekek tanfelszerelési-támogatásban részesülhetnek! A támogatás egyszeri pénzbeli juttatás , elektronikus jegyek (500 lei értékben), amit kizárólag iskolai felszerelésre lehet fordítani, a következő feltételek mellett:- az óvodások esetében a 2020. JÚLIUSI kézhez kapott jövedelem, személyenként nem haladhatja meg a 284 lejt.- általános iskolások esetében a 2020. JÚLIUSI kézhez kapott jövedelem, személyenként nem haladhatja meg a 1115 lejt.Szükséges iratok:- Típuskérvény ( igényelhető a Polgármesteri Hivatalban)- Szülők személy igazolvány másolat,- Házassági levél másolat,- Gyermek születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) másolat,- Óvodai/iskolai igazolás- Jövedelem igazolás nyugdíjszelvény, munkanélküli segélyt, rokkantsági segélyt, gyermeknevelési szelvény, gyermekpénz szelvény, családi pótlék szelvény, szociális segélyt igazoló szelvény, földalapú támogatást igazoló végzés- APIA- s jövedelem.- Pénzügyi igazolás ANAF- – Bírósági határozat, ha valamelyik szülő nem él együtt a gyermekkel.Leadás hétköznaponként (hétfő-csütörtök) 11-15 óra között, pénteken 10-12 óra közöttHatáridő: 2020 szeptember 11 (péntek) A jelenleg hatályban lévő törvény értelmében, szociális részlegünk 2020 szeptember 15. – én fogja letenni a Bihar Megyei Prefektúrán, a már leadott kérvények listáját, amit havonta bővítünk az idő közben leadott kérvényeik alapján.Bővebb információkért keressenek bátran a 0732134981-as telefonszámon!

Ide kattintson a kérvény letöltéséhez.

POLGÁRMESTER NYÍRI SÁNDOR


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *